Bostadsmarknadsanalys 2005

Enligt regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Länsstyrelserna m m (Regeringsbeslut nr:33, 2004-12-16) uppdrag 19 skall Länsstyrelsen analysera och göra en egen bedömning av situationen på bostadsmarknaden i länet samt även redovisa i vilken omfattning och i vilket sammanhang som kommunerna antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen. Bifogad rapport är en bedömning av situationen på bostadsmarknaden i Skåne i huvudsak utifrån den bostadsmarknadsenkät (BME) som Boverket genom Länsstyrelserna årligen genomför, Lantmäteriets Fastighetsbarometer samt uppgifter om befolkning och bostadsbestånd från SCB som bearbetats av Region Skåne och Region Skånes befolkningsprognos.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005__12&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss