Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Biotopkartering Bivarödsån

Bivarödsån har länge varit påverkad av både försurning och mänsklig aktivitet längs vattendraget. Försurning och markanvändning gör att fisk och övrig fauna skadas och i värsta fall dör ut. Bivarödsån som ligger i Helge ås avrinningsområde har därför biotopkarterats för att man ska kunna bedöma vilka restaureringsåtgärder som är nödvändiga i vattendraget för att återfå den fauna som försvunnit på grund av försurning, markanvändning och vandringshinder. Projektet skulle även ge en bild av vilka naturvärden som finns i området. Bivarödsån visade sig vara ett vattendrag med en mycket vacker och skyddsvärd natur. De hotade fiskarterna grönling, sandkrypare och lax finns på ett flertal platser och den sällsynta ormbunksväxten safsa likaså.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005__11&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss