Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Biotopkartering av Röke å och Humlesjöbäcken

Röke å och Humlesjöbäcken i Helge ås avrinningsområde har länge varit påverkade av försurning och markanvändning. Detta har gjort att fauna i vattendraget har påverkats kraftigt eller försvunnit. Med hjälp av denna biotopkartering kan man bedöma vilka restaureringsåtgärder som är nödvändiga i Röke å och Humnlesjöbäcken för att återfå ett naturligt och levande vattendrag. För att de utslagna arterna ska ha möjlighet att återkomma och stanna är det viktigt att pH hålls konstant genom fortsatt kalkning och att man åtgärdar vissa hotfaktorer t.ex. igenväxning, och vandringshinder. Konkreta exempel ges på vilka sträckor av vattendraget som behöver restaureras, vilka vandringshinder som bör tas bort och var de mest skyddsvärda sträckorna av vattendraget finns.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005__10&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss