2005:12 Skånes skogar - historia, mångfald och skydd

Skogen har under lång tid spelat en viktig roll i skåningarnas liv. I det äldre kulturlandskapet utgjorde den en viktig fodermark och en mångsidig råvarukälla. I dagens Skåne får markägarna fortfarande betydande inkomster av virke och vilt. Skogen är också en plats där många män-niskor strövar och motionerar men framför allt är den hemvist för ett stort antal växt- och djurarter. Under 1900-talets första hälft började enstaka skogsområden fredas på grund av sin betydelse för flora och fauna. Planmässigt arbete med att bilda reservat för naturvård och friluftsliv har bedrivits sedan 1960-talet och intensifierats under 1990-talet. Länsstyrelsen har i samverkan med Skogsstyrelsen huvudansvaret för de områdesskydd som finansieras med statliga medel.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_12&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss