Länsrapport Alkoholområdet m m i Skåne län 2003-2004

Länsstyrelsen samlar årligen in underlag från länets kommuner till den riksomfattande länsrapportering som Statens folkhälsoinstitut genomför. I den enkät som kommunerna skall ge svar på behandlas frågor kring kommunernas tillstånds- och tillsynsarbete på alkohol och tobaksområdet. Vidare ingår uppgifter om hur kommunerna organiserat sin förebyggande verksamhet med frågor kring samordnare och alkohol- och drogpolitiska program. Utifrån dessa uppgifter kombinerade med länsstyrelsens egna undersökningar och uppgifter från polis och tull har länsstyrelsen kortfattat sammanställt uppgifterna till föreliggande länsrapport 2003-2004.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004__19&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss