De skånska kommunernas efterlevnad av barnkonventionen

Länsstyrelsen har som en del i sitt utvecklingsarbete följt och till viss del stött de skånska kommunerna i deras arbete att införliva barnkonventionen. En del av kunskapsinhämtningen om kommunernas utvecklingsarbete har skett genom att göra en regional sammanställning av de kommunenkäter som Barnombudsmannen skickar ut vartannat år till samtliga kommuner i landet. Denna rapport innehåller en översiktlig sammanställning av enkätsvaren från Skånes kommuner år 2003. Vissa jämförelser med svaren från år 2001 görs i rapporten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Samhälle
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_102&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss