2004:5 Politik för miljömål och hållbar utveckling i Skånes kommuner.

I rapporten presenteras en första kartläggning av hur långt Skånes kommuner har kommit när det gäller att ta ett strategiskt grepp om de nya miljömålen. Hur många av de skånska kommunerna har i dagsläget beslutat om mål, konkreta åtgärder och uppföljning av miljömålsarbetet? Hur många kommuner är på gång och vilka kommuner riskerar att komma på efterkälken? I sin helhet ger rapporten en bild av var kommunerna befinner sig när det gäller att skapa en struktur för det lokala miljömålsarbetet. Detta arbete är mer än något annat ett politiskt/strategiskt arbete. Rapporten redogör också för hur kommunerna arbetar med miljömålen i översiktsplanen samt vilka hinder och stödbehov som kommunerna upplever just nu.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_5&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss