2004:12 Kartläggning av transittrafik på väg i Blekinge och Skåne

- en förstudie Bättre kunskap om genomgående transittrafik som passerar Skåne och Blekinge behövs som underlag för kommunernas och trafikverkens fysiska planering, infrastruktursatsningar, vägvalsstyrning av farligt gods, samt analyser av godstransporternas miljöpåverkan. Denna kunskap kommer i sin tur att bli ett underlag för vilka åtgärder som samhället kan överväga för en bättre godsstyrning på sikt. Länsstyrelserna och Vägverket i Skåne och Blekinge, planerar att kartlägga transittrafiken i de båda landskapen. Avsikten är att kartlägga godsströmmar som omfattar olika typer av gods på väg och järnväg, inklusive farligt gods och även uppdelning på inhemska respektive utländska transportörer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Infrastruktur
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Samhällsplanering
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_12&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss