Vattenväxter i skånska sjöar

På 1970-talet genomförde Sven Jensén en inventering av vattenväxter i skånska sjöar och 2002 återupprepade Håkan Sandsten en del av studien med samma metodik. I rapporten Vattenväxter i skånska sjöar - en jämförelse mellan 1970-talet och 2002 jämförs resultaten av de två studierna och slutsatser dras angående skillnader. En rad variabler visade att tillståndet var sämre 2002 än på 1970-talet, vilket är något förvånande med tanke på allt vattenvårdsarbete som bedrivits de senaste trettio åren. Det är också tråkigt att detta gäller några av de ur natursynpunkt allra mest värdefulla sjöarna. I flertalet sjöar indikerade vegetationens artsammansättning på högre näringsstatus 2002 än på 1970-talet och flera arter av undervattensväxter typiska för näringsfattiga sjöar återfanns inte 2002.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_31&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss