Övervakningsprogram för jordbrukslandskapets fåglar i Skåne

Rationaliseringen och specialiseringen av jordbruket har starkt påverkat förutsättningarna för djur och växter i jordbrukslandskapet. Förändringarna har till största delen varit negativa, och många tidigare vanliga arter har minskat kraftigt under de senaste decennierna. Det nationella miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap innebär bl a att den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet ska bevaras. Länsstyrelsen i Skåne startade 1995 en undersökning av odlingslandskapets fåglar, med syftet att långsiktigt övervaka hur det går för välkända arter som t ex sånglärka, stare och sädesärla. I rapporten redogör Sören Svensson för vilka arter som ökat respektive minskat i de rutor som första gången inventerades 1995 -1997 och som åter inventerats åren 2000 - 2002.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_40&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss