Bullerfria områden i Skåne del 1

Denna rapport beskriver Vägverkets och Länsstyrelsens arbete med att kartlägga bullerfria områden i Skåne. Rapporten visar exempel på hur trafikens bullerutbredning kan användas i den kommunala och regionala planeringen och ger förslag på det fortsatta arbetet med bullerfria områden. I rapporten finns sex kartor som visar trafik-bullerutbredningen i Skåne kontra vissa värden som exempelvis riksintressen för kulturmiljö och friluftsliv. Som en fortsättning planerar Länsstyrelsen i Skåne län och Vägverket att initiera ett eller två pilotprojekt som syftar till att bevara bullerfria områden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Hälsoskydd
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_100&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss