Bekämpningsmedel i Skånes grundvatten

Skåne är ett tätbefolkat och jordbruksintensivt län. Inom det skånska jordbruket används betydande mängder bekämpningsmedel mot ogräs, svamp, insekter, mm. Relativt omfattande kemisk bekämpning bedrivs också i privata trädgårdar, inom trädgårdsnäringen, på golfbanor, idrottsplatser, banvallar, vägrenar och på hårdgjorda ytor. Det finns idag inget sammanhållet program för kontroll av grundvatten för Skåne och inte heller ett regionalt kontrollprogram för bekämpningsmedel i grundvatten. Länsstyrelsen har därför gett Statens geologiska undersökning (SGU) i uppdrag att ta fram ett förslag för ett kontrollprogram av bekämpningsmedel i grundvatten i Skåne län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Hälsoskydd
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_68&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss