Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2003:47 Kadmiumsituationen i Skåne, delrapport 2

Kadmium inom Höjeåns avrinningsområde – en substansflödesanalys Under 60- och 70-talet skedde utsläpp av miljöfarliga ämnen ofta som punktutsläpp från industrin. Idag är situationen en annan. En stor del av miljöproblemen med miljögifter är kopplade till användning och slitage av produkter som gör att miljöfarliga ämnen diffust läcker ut i miljön. En substansflödesanalys är ett effektivt verktyg som kan användas för att få en ökad kunskap om och en helhetsbild av föroreningars spridningsvägar och upplagring i samhället. Denna studie är ett försök att med en flödesanalys kartlägga omsättningen av kadmium inom Höjeåns avrinningsområde i sydvästra Skåne. Syftet med flödesanalysen är att tjäna som vägledning för framtida miljöövervakning av kadmium och i det fortsatta miljömålsarbetet i Skåne.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Hälsoskydd
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_47&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss