2003:30 Transport av fosfor och kväve från skånska vattendrag – tillstånd och trender till 2001

Denna rapport är en sammanställning av transporter av fosfor och kväve i de största avrinningsområdena i Skåne under perioden 1978 till 2001 med fokus på 1990-2001. Totaltransporten är inte oväntat störst i de största åarna Helge å, Rönne å och Kävlingeån och minst i de minsta. Mest utsatta havsområden är Skälderviken, Lommabukten och Lundåkrabukten på grund av de stora transporterna samt deras isolerade läge. Årsvariationer i transporterna visar att mest näringsämnen transporteras under november till och med mars på grund av högre vattenflöden, mer erosion och lägre upptag av växter. Åtgärder inriktade på att minska vintertransporten är därför effektiva för att minska den totala mängden. Den arealspecifika förlusten av näringsämnen är störst i södra och västra Skåne.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_30&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss