Lagarna och transporterna - möjligheter att begränsa transporternas negativa miljöeffekter i Skåne

Folkrätten torde i hög grad begränsa utrymmet för nationella miljökrav på fartyg som endast passerar svenskt vatten, utan att anlöpa hamn. MARPOL-konventionens Annex VI innehåller ett första steg på väg mot internationella bestämmelser om avgaskrav och bränslekvalitet, men de krav som ställs är inte långtgående, och annexet har ännu inte trätt i kraft. När det gäller fartyg som anlöper svensk hamn är situationen annorlunda. Hamnstaten har full suveränitet över sitt inre vatten, och kan ensidigt besluta vilka krav som skall gälla för att få tillträde till nationella hamnar. Det är alltså fullt möjligt att ställa nationella krav vad gäller t.ex. avgasrening, bränslekvalitet och miljörelaterade hamnavgifter. Nationella miljörelaterade farledsavgifter har införts.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2002_32&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss