Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2002:9 Växtnäringsförluster från jordbruksmark i Skåne och Blekinge - Årsredovisning 2000/2001

I denna årsredovisning redovisas data för sex typområden i Skåne län och ett i Blekinge län för det agrohydrologiska året 2000/2001. Årsnederbörden blev för samtliga områden i Skåne under den normala och för Heaby i Blekinge något över den normala. Avrinningen blev i nivå med medelavrinningen för respektive mätserie. Halterna av både kväve och fosfor var låga i samtliga områden vilket gjorde att årstransporterna blev måttliga. Den lägsta halten av totalkväve uppmättes i Heaby, ett område med en låg andel jordbruksmark, medan den lägsta halten totalfosfor uppmättes i Gärds Köpinge som är ett sandjordsdominerat område med mycket djur i jämförelse med övriga områden. Snogeröd hade de högsta årstransporterna av både kväve och fosfor.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2002_9&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss