2002:28 Radonsammanställning 2002

Varje år dör 500 människor i lungcancer på grund av radon i bostäder. Radon är en av vår tids problem knutet till inomhusmiljön. Regeringen föreslår i en proposition (2001/02:128 - Vissa inomhusmiljöfrågor) vilka åtgärder som ska tas för att förbättra inomhusmiljön i Sverige. Ett första steg blir att utföra radonundersökningar i Sverige. Skånes kommuner har utfört mer eller mindre omfattande markradonundersökningar mellan åren 1988 – 2001. Resultaten omfattar 2735 mätpunkter varav 74 mätpunkter avviker med värden över 50 kBq/m3. Utöver markradonundersökningarna har SGU tagit fram, på begäran av Länsstyrelsen, material som visar markradonrisken i Skåne län. Sammanställningen syftar till att informera om radon och hänvisa till markradonundersökningar i Skåne län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Hälsoskydd
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2002_28&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss