Skog och trädmiljöer längs nedre Helgeån i Kristianstads Vattenrike

För att erhålla en samlad bild över markanvändningen och naturvärdena inom Ramsarområdet i Kristianstads Vattenrike har under vintern 2000/2001 befintlig kunskap om skogsmarken i området sam-manställts och samtliga skogsområden besökts samt översiktligt bedömts. Utgångspunkten för bedömningen har varit beståndens struktur, förekomst av olika skogliga nyckelelement, skoglig historia och tidigare inventeringar (skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering, skogsvårdsstyrelsens sump-skogsinventering och andra mer specifika inventeringar av enskilda områden). Förutom det som man normalt räknar som skogsmark har även områden med sjöstrandsnår (videdominerade buskmarker) inkluderats i inventeringen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1199&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss