Reservat Hallands Väderö, Marina undersökningar 2000

Undersökningar av den marina floran och faunan utfördes vid Hallands Väderö i september år 2000. Ålgräs, epifauna och infauna undersöktes vid Vitsandsbrygga medan hårdbottnens flora och fauna undersöktes vid St. Måseskär. Både epifauna och infauna har en låg statistisk styrka för parametrarna individantal och biomassa och lämpar sig ej för operativ övervakning. De är dock de enda tillgängliga valen för att få någon kvantitativ information. Artantalet lämpar sig dock väl för operativ miljöövervakning. Sammantaget visade flera undersökningar på eutrofieringseffekter vid Väderön genom stor förekomst av fintrådiga alger vid Vitsands brygga och St. Måseskär och minskat skottantal av ålgräs vid Vitsands brygga.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Skyddad natur
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=519&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss