Kvicksilver i insjöfisk i Skåne år 2000

Frysta fiskprover från tio sjöar i norra Skåne har analyserats med avseende på kvicksilver (Hg) på uppdrag av länsstyrelsen i Skåne. Materialet ingår i en studie vars syfte är dels att kartlägga kvicksilverhalterna i länets sjöar, dels att utröna om mörten kan användas som indikatororganism där andra fiskar saknas. Materialet omfattar som regel 15 abborrar och 15 mörtar från varje sjö, samt för fyra sjöar även ett tiotal gäddor per sjö. Kringdata som fångstdatum, längd, vikt och ålder har tillhandahållits av länsstyyrelsen. Här redovisas analysdata somt en rad beräkningar och jämförelser.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske
  • Fiskerinäring
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=271&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss