Biologisk återställning i kalkade vatten, reviderad plan för perioden 2000-2004

Naturvårdsverket gav 1999-04-29 länen i uppdrag att utarbeta 5-årsplaner för biologisk återställning i kalkade sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket dnr. 723-2612-99). En sådan plan togs fram för Skåne län "Biologisk återställning i kalkade vatten. Plan för perioden 2000- 2004" ( Skåne i utveckling 2000:01). För att denna 5-årsplan skall bli godkänd har Naturvårdsverket begärt in en komplettering. I denna kompletterande rapport har tyngdpunkten lagts på faktiska åtgärder som ryms inom ramen för biologisk återställning och i betydligt mindre grad på vattensystemvis kartläggning av återställningsbehov, d.v.s. biotopkartering. Dessutom har mål, prioriteringsordning, årsvis redovisning, samordning med fiskefunktion, uppföljning av åtgärder m.m. förtydligats.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001_34&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss