2001:18 Kulturmiljöarbete i skånska kommuner

På senare år har intresset för kulturarvet och kulturmiljön ökat markant både hos allmänheten och bland beslutsfattare. Kulturmiljön är en del av vår vardagsmiljö där vi lever, bor, arbetar och har vår fritid. Den har ett betydande identitetsvärde som på senare år allt mer uppmärksammats. En välbevarad kulturmiljö används ofta som lockbete för nya invånare och för lokalisering av nya verksamheter. Sedan slutet av 1980-talet, i samband med införandet av plan- och bygglagen, har kommunerna ett omfattande ansvar när det gäller bevarandet av kulturarvet och kulturmiljön. Att kunna tillvarata de betydelsefulla värden som kulturarvet och kulturmiljöerna innehåller ställer höga krav på relevant kompetens, bra och ändamålsenliga beslutsunderlag samt en god kommunal bevarandepolicy.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Byggnadsvård
  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Kulturreservat
  • Landskapsvård
  • Miljö
  • Miljömål
  • Samhällsplanering
  • Skyddad bebyggelse

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001_18&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss