Övervakningsprogram för jordbrukslandskapets fåglar i Skåne. Årsrapport 1997.

Stora arealer intensivt brukad jordbruksmark har inneburit en kraftig utarmning av fågelfaunan i jämförelse med de naturliga skogsbiotoper och våtmarker som skulle ha funnits om landskapet inte vore uppodlat. Det finns flera arter som är beroende av ett öppet landskap antingen som habitat eller för födosök. För att förhindra ytterligare utarmning av fågellivet behöver man ha kontroll över dagsläget och framtida utvecklingen. Som en del av regional miljöövervakning upprättades ett långsiktigt kartläggnings och kontrollprogram som redovisas här.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2000
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Landskapsvård
  • Landsbygd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=333&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss