Kransalger i Skåne

Kransalger (Characeae) har i Skåne liksom i övriga Sverige länge negligerats av botanister. Närmare kunskap om denna växtgrupp är angelägen, inte minst för att en i jämförelse med andra växtgrupper ovanligt stor andel (80%) av de i Sverige förekommande arterna betraktas som hotade och har tagits upp i den svenska rödlistan. Rapporten sammanställer förekomsten av kransalger i Skåne utgående från herbariematerial och aktuella fynd.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1999
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Natur
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=549&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss