Projekt lökgroda 1993-1996

Lökgrodan (Pelobates fuscus) är Sveriges mest hotade och sällsynta groddjur. Individ­antal och livsmiljöer minskar snabbare än vad någon annan amfibieart kan uppvisa. Lökgrodans population har minskat med 99 % under de senaste 30 åren. Detta resul­tat framkom 1993, då lökgrodans förekomst karterades inom hela sitt utbredningsom­råde. För att säkra lökgrodans överlevnad i Sverige krävs mer fullständiga kunskaper om artens utbredning, krav på livsmiljöer samt variationer i populationsstorlek på olika lokaler under en sammanhängande tidsperiod av några år.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1998
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Landskapsvård
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=580&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss