Landskapsvård i Skåne 1997.

I Skåne finns det gott om värdefulla natur- och kulturområden. Miljöerna är många och variationen stor. Kulturlandskapet har skapats under århundraden av bonden och betesdjuren och utgör idag ett oersättligt kulturarv. Det är en angelägen uppgift att bevara dessa värden. Landskapsvård är idag på många platser en förutsättning för att kunna bevara och långsiktigt skydda Skånes värdefulla natur- och kulturmiljöer. Det är därför nödvän­digt att landskapsvård kan bedrivas i olika former även i framtiden. Härigenom kan allmänheten beredas tillfälle att få uppleva skånsk natur, när den är som bäst. "Landskapsvård i Skåne 1997" ger en samlad bild av verksamheten - förutsättningar, resultat och erfarenheter - som underlag för framtida landskapsvård i Skåne.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1998
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Landskapsvård
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=598&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss