Bottenfauna i Skåne Län 1997.

På uppdrag av länsstyrelsen i Skåne län har Medins Sjö- och Åbiologi AB under hösten 1997 utfört bottenfaunaundersökningar vid 19 lokaler, varav 11 i rinnande vatten och åtta i sjöar. Den huvudsakliga målsättningen var att utifrån bottenfau­nan bedöma graden av försurningspåverkan och därmed ge underlag för den framtida kalkningsverksamheten i länet. Även påverkansgraden av näringsämnen/ organiskt material och bottenfaunans naturvärden vid de olika lokalerna har bedömts. Två av de undersökta lokalerna (en sjö och ett rinnande vatten) bedöms vara betydligt påverkad av näringsämnen/organiskt material (tabell I). Övriga bedöms vara ej eller obetydligt påverkade. Vid samtliga av dessa lokaler förekommer ovanliga arter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1998
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Hotade arter
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=595&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss