Från Kullaberg till Sandhammaren. Naturvårdsprogram Malmöhus län

"Sammanställningen av det mycket omfattande material som finns om länets natur har skett med utgångspunkt från Naturvårdsplanen 1975, Bevarandeprogrammet för odlingslandskapets natur och kulturmiljövärden 1992, de regionala grusinventeringarna, ängs- och hagmarksinventeringen 1988-93, våtmarksinventeringen 1990, fauna- och florainventeringar under 1980-talet, kommunala naturvårdsplaner och översiktliga skogsinventeringar. Till detta kommer ett betydande antal forskningsrapporter, examensarbeten, småpublikationer och litteraturuppgifter. Genom intervjuer med specialister och enskilda har mycket ny information kunnat erhållas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1997
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Landskapsvård
  • Landsbygd
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=604&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss