Undervattensvegetationen längs Skånes syd- och västkust.

Riksdagen beslutade 1991, i enlighet med miljöpropositionen "En god livsmiljö" (1990/91:90), att införa samordnade nationella och regionala miljöövervakningsprogram i Sverige. Syftet med miljöövervakningen är att beskriva tillstånd och förändringar i miljön och därmed vara ett instrument för uppföljning av miljö­arbetet. Miljöövervakningen är indelad i tio programområden: Luft, Hav, Landskap, Grundvatten, Våtmark, Sjöar och vattendrag, Jordbruksmark, Skogsmark, Fjäll samt Hälsa och urban miljö. Samordningen av landets miljöövervakning sköts av Naturvårdsverket. Denna rapport är framtagen inom ramen för programområdet Hav. Utbredningen av undervattens­vegetationen är dåligt känd längs Skånes kust.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1996
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=638&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss