Undersökning av ålgräs och bottenfauna i det marina naturreservatet Falsterbohalvöns havsområde. Bilaga B.

Inom Falsterbohalvöns marina reservat utfördes under september 1995 biologiska baslinjeundersökningar med syfte att komplettera äldre undersökningar samt att ta fram bakgrundsdata för ett framtida marint övervakningsprogram. Undersökningarna i området omfattade studier av ålgräsängar på ca 3.5 m djup samt bottenfauna i såväl de djupa som grunda delarna av reservatet. Två stationer i grundområden (< 1 m) besöktes. Artantalet var relativt lågt på båda stationerna. Artsammansättningen på stationerna var dock typisk för grunda bottnar under 1 m djup. Undersökningen av bottenfaunan i de djupaste delarna (11-19 m) visade att stationerna hyste en relativt likartad fauna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1996
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Skyddad natur
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=664&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss