Från Bjäre till Österlen. Skånska natur- och kulturmiljöer.

Det landskap som vi älskar och den natur som vi uppskattar är överallt, åtminstone i de södra delarna av Sverige påverkade av människan. Dagens skånska kulturlandskap är ett arv från alla de hundra­tals generationer, som har levat här och lämnat efter sig mer eller mindre synliga minnen i landskapet. Trots att naturen har genomgått många förändringar under historiens gång, finns här kvar en mångfald olika naturtyper, som hyser ett synnerligen rikt växt- och djurliv. Kristianstads län är i mer än en bemärkelse ett gränsland. Här möts kontinentens rika slätt- och lövskogsnatur och det svenska urbergslandska­pets vidsträckta barrskogar. Detta återspeglas i den ovanligt stora varia­tionsrikedomen vad gäller olika landskapstyper.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1996
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Friluftsliv
  • Kulturmiljö
  • Landskapsvård
  • Landsbygd
  • Mark
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=722&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss