Förslag till regionalt program för övervakning avgrundvatten i Malmöhus län

Riksdagen beslutade 1991, i enlighet med miljöpropositionen ''En god livsmiljö" (1990/91:90), au införa samordnade nationella och regionala miljöövervakningsprogram i Sverige. Syftet med miljöövervakning är att beskriva tillstånd och förändringar i miljön och därmed vara en instrument för uppföljning av miljöarbetet. Miljöövervakningen är indelad i tio programområden: Luft, Hav, Landskap, Grundvatten, Sjöar och vattendrag, Våtmark, Skogsmark, Jordbruksmark, Fjäll samt Hälsa och urban miljö. Denna rapport är framtagen inom ramen för programområde Grundvatten. Kunskapsläget om grundvattensituationen i länet är bristfällig och det finns få stationer där man kan följa utvecklingstrend­erna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1996
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=650&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss