Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Evertebratfauna i temporära vatten. En undersökning av 22 temporära vatten i Kristianstad län våren 1995.

Vatten som torkar ut en kortare eller längre tid kallas temporära eller ephemera vatten. Denna naturmiljö är nära nog helt förbisedd när det gäller vattenlevande evertebrater. En stor mängd högt specialiserade arter före­ kommer här. Av dessa är flera med stor sannolikhet mycket sällsynta i Sverige. Kunskapen om arternas utbredning och deras krav på livsmiljö är dock bristfällig. De organismer som lever i denna miljö klarar genom olika typer av anpassningar att överleva perioder av torka. Exempel på sådana anpassningar är torktåliga ägg eller vilstadier samt en förmåga att genom­föra en livscykel på kort tid. Föreliggande undersökning genomfördes under våren 1995 av Medins Sjö­och Åbiologi AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1996
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Landsbygd
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=725&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss