Skyfallsliknande regn i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Skånes naturförutsättningar, Underlagsrapport Miljövårdsprogran för Skåne 1995.

Länsstyrelserna i Skåne beslutade 1992 att samordna länens miljövårdsprogram och utarbeta ett nytt gemensamt Miljövårdsprogram för Skåne. En central uppgift i detta arbete skulle vara att utveckla och omforma de av riksdagen fastlagda nationella miljömålen till preciserade regionala miljömål. Miljövårdsprogrammet för Skåne omfattar dels en beskrivning av miljötillståndet i landskapet, dels själva policydokumentet med regionala mål för miljön i Skåne och åtgärder som måste vidtas för att nå målen. I följande rapporter redovisas miljötillståndet mera ingående: Skånes naturförutsättningar, Mark och natur, Vatten, Luft, Kemikalier, Hälsa, Avfall och Miljöövervakning. Miljövårdsprogrammets regionala miljömål har fastställts av länsstyrelserna i Kristianstads och Malmöhus län i februari 1995.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1995
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=739&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss