Biologisk Mångfald i Malmöhus Län.

Skåne är det landskap i Sverige som innehåller flest växt- och djurarter. I skåne finns också flertalet olikanaturtyper i Sverige. Trots detta är Skåne det landskap i Sverige där den biologiska mångfalden har gått starkast tillbaka under 1900-talet. Skåne är också det landskap i riket där flest arter är utrotningshotade eller redan dött ut. Arealen naturmark är mycket begränsad. Det begränsar också tillgången på biologisk mångfald. Arealen och skyddet för naturmarken måste öka. Förändringar i artsammansättning och artinnehåll har hittills inneburit att de kvalitativa värdena har gått starkt tillbaka, medan de kvantitativa värdena påverkats mindre. Arternas tillbakagång eller försvinnande är ett bevis på att dessa miljöer minskat eller försvunnit.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1995
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Kulturmiljö
  • Landsbygd
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=760&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss