Inventering av Kullabergs marina fauna och flora samt utvärdering av en metods tillämpbarhet för miljöövervakning på hårdbottnar.

Den 11 februari 1986 beslutades att naturreservatet Kullaberg skulle omfatta området från stranden och 300 meter ut i havet vilket innebar att reservatet kom att omfatta även det marina hårdbottenekosystemet. En omfattande marin inventering har aldrig gjorts på Kullaberg. Målsättningen med inventeringen var: - att samla in tillräckligt med material för att ge en representativ bild av de djur och växter som finns på Kullabergs marina hårdbottnar. - att lägga en grund för framtida miljöövervakning och skapa en kunskapsbas som kan användas som underlag för bestämmelser, åtgärder och tillstånds beslut inom det marina reservatet. Inventeringen omfattade 6 profiler runt den yttre delen av Kullaberg. Materialet insamlades av dykare genom skrapning av hårdbottnen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1994
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=778&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss