Våtmarksinventering i Malmöhus län.

Stora delar av Malmöhus län består av intensivt utnyttjad jordbruksmark. Under de senaste 200 åren har jordbruksdriften omvandlat hydrologin i landskapet, så att den ursprungliga våtmarksarealen reducerats till en bråkdel av den forna. Huvud­delen av våtmarkerna utmed våra vattendrag har försvunnit. Idag återstår endast fragment av en gång vidsträckta våtmarksområden. Bränslebehovet i folkhushållet tillgodosågs många gånger genom torvbrytning. Med få undantag har länets mossar brutits i varierande omfattning, en del är idag jordbruksmark, andra har vuxit igen med björk och al. För närvarande bryts torv på en handfull av de största mossarna, t ex Viss mosse i Hörby kommun. Underhållsåtgärder i och kring vattendragen bevarar effekten av utförda torr­läggningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1993
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Landskapsvård
  • Landsbygd
  • Miljö
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=798&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss