Kulturlandskapsinventering i Kristianstad län.

Kulturlandskapsinventeringen för Kristianstads län har arbetats fram med anledning av att det finns brister om kulturmiljövärdena i odlingslandskapet främst i skogs- och mellanbygden. Kulturminnesvårdsprogrammet som de senaste tio åren varit det viktigaste underlagsmaterialet är inriktat på godslandskapet, enskilda byggnader, fornlämningar, medeltida stadskärnor osv. Det betyder att småbondens odlingslandskap och dess strukturer och samband till stor del förbisetts. Inventeringens främsta mål har varit att i länets olika bygder finna områden som uppvisar stora bevarandevärden. Dessa kan utgöras av kulturhistoriska element som välbevarad bebyggelse, ängs- och hagmarker, ägogränser, vägar etc. Tyngdpunkten har lagts på länets skogs- och mellanbygder.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1993
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Landsbygd
  • Miljö
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=814&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss