Åtgärdsprogram för natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet i Malmöhus län.

Vårt skånska odlingslandskap innehåller mycket av det som vi sätter mest värde på, när det gäller natur- och kulturmiljö. Det har under 1800- och 1900-talet ändrat utseende radikalt. Förändringar pågår ständigt och de kan under de närmaste åren bli genomgripande till följd av den nya jordbrukspolitiken. För vårt historiska perspektiv och av hänsyn till odlingslandskapets speciella naturmiljöer är det viktigt att slå vakt om de bygder/områden, som har de största värdena för natur- och kulturmiljövården. Resultatet utgörs av ett bevarandeprogram och av detta åtgärdsprogram, som med det fylligare bevarandeprogrammet som grund anger vilka åtgärder som bör vidtas för att bevara odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1993
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Landskapsvård
  • Landsbygd
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=804&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss