Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Barrkemi och barrstrukturer på skogsprovytor i Skåne 1990. Rapport 11/92

De provytor som startades i regi av Samrådsgruppen mot skogsskador i Skåne 1984 har provtagits avseende barrkemi 1984/85, 1987 samt 1990. Samtidigt har utförts barrstrukturella studier. Barrkemiska samt barrstrukturella egenskaper har undersökts i 42 bestånd av gran eller tall under vintrarna 1984/85, 1986/87 samt 1989/90. På sjuåriga kvistar studerades på fem barrårgångar barrförluster, frost-och svampskador, gulning, små barrnekroser samt förekomst av grönalger. Näringsanalyser har gjorts på årsbarrprover från mars månad. De barrkemiska resultaten från 1990 korreleras med markundersökningar genomförda 1988. Resultaten stärker trenden av fortgående försurning och kvävebelastning av markerna med åtföljande försämrade näringsbalanser.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1992
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur
  • Skogsbruk

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=828&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss