Åtgärdsprogram för landskapsvård.

Våren 1990 överlämnade regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en ny livsmedelspolitik. I propositionen anges att ett av syftena med reformen är att få en bättre miljö, ett mer varierat odlingslandskap, en ökad genetisk mångfald och ett bevarande av landskapets kulturvärden. I propositionen redovisas de förändringar i odlingslandskapet som skett från andra världskriget fram till våra dagar, från ett småskaligt till ett storskaligt och rationellt skött jordbrukslandskap. Denna utveckling har inneburit att mångfalden i landskapet samt växt-och djurarter har minskat. I förarbetena till propositionen har beräknats att ca 500 000 ha åkermark kommer att omföras till annan markanvändning. Genom reformen kan således ytterligare stora förändringar av landsbygden förutses.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1992
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Landsbygd
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=817&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss