Inventering av grus och alternativa material i Malmöhus län. Del 3 Sydöstra området.

Föreliggande delrapport ur länsstyrelsens i Malmöhus län inventering av naturgrus över och under grundvattenytan samt alternativa material omfattar länets sydöstra region. Inventeringen har omfattat litteratur- och kart­studier, flygbildstolkning, fältinventering, kvalitets­analyser och en utvärdering av uppgifterna. Avlagringar­nas uppbyggnad, utbredning, sammansättning, bildnings­miljö och mäktighet har undersökts under fältinven­teringen. Grusförekomsternas totala och teoretiskt ut­tagbara volym har beräknats. Slutligen har en natur­värdesklassificering utförts för varje förekomst.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1991
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Mark
  • Miljö
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=848&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss