Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Våtmarker i Kristianstad län.

I denna rapport redovisas Kristianstads läns våtmarker i syfte att skapa bättre beslutsunderlag för naturvårdsplanering och underlätta handläggning av täkttill­stånd eller dikningssamråd. Rapporten är en slutlig redovisning av projektet "våtmarksinventering i Kris­tianstads län". Arbetet har utförts av Anders Johansson under 1983-84 enligt statens naturvårdsverks anvisningar för våtmarksinventering. Materialet - förteckningen över objekten - har senare inför tryckningen komplette­rats med översiktskartor. På länsstyrelsens miljövårdsenhet finns dessutom detalj­kartor över de rekognoserade objekten. Dessa kartor kommer emellertid inte att publiceras.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1989
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Landskapsvård
  • Miljö
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=882&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss