Skogsskadeinventering av bok och ek 1988 i Skåne, Blekinge och Halland. Rapport 7/89.

Den här redovisade inventeringen av skadesituationen hos bok och ek 1988, omfattar 2397 bokar och 1201 ekar fördelade på233 provpunkter i Skåne, Halland och Blekinge. Skadebe­dömningen inkluderar kvantitativa mått på bl.a. trädkronans utglesning, dött grenverk, gren­förluster (ek), nödskott, grentillväxt (bok), grenstruktur, missfärgning av bladverk, ollon­förekomst, barkskador och angrepp från insekter och svampar. För varje träd noterades även bl.a. ålder, diameter och exponering. Beståndsbeskrivningarna omfattar uppgifter om bl.a. trädslagsfördelning, skogliga åtgärder, bonitet, topografi, markförhållanden och vegeta­tion.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1989
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Landskapsvård
  • Miljö
  • Skogsbruk
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=876&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss