Riksintressen Naturvård Kristianstad län. Del 1.

Naturvårdens intresseområden presenterades första gången i utredningen "Skyddsvärda naturområden i Kristianstads län" utförd år 1965-1966 av Åke Uddling. 1975 följdes den av Naturvårdsplan Skåne, del Kristianstads län som antogs av länsstyrelsens styrelse som handlingsprogram. Dessförinnan läm­nade länsstyrelsen 1972 förslag till riksområden för vetenskapligt kulturell naturvård samt för friluftslivet. Senare har länsomfattande special­inventeringar avseende bland annat bokskog, groddjur, våtmarker samt ängs- och hagmarker genomförts och de har tillsammans med lokaluppgifter från olika organisationer kompletterat kunskapsläget och länet ur naturvårdssynpunkt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1989
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Landskapsvård
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=886&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss