Häckebergasjön. Effekter av låga syrgashalter i tillrinnande vatten från Skoggårds ängar.

Häckebergasjön, i det sydvästskånska sjölandskapet, har undersökts med avseende på de effekter som kan uppstå av de låga syrgashalter som förekommer i tillrinnande vatten från Skoggårds ängar. Skoggårds ängar är det största våtmarkskomplexet i Häckebergasjöns tillrinningsområde. Stora delar av ängs­området har en vegetation som domineras av ag. Före 1953 var ängarna torrare och dominerades då av ett blåtåtel­samhälle. Ett omfattande dräneringsarbete i området sydost om ängarna, resulterade i att ängsområdet sattes under 30-40 cm vatten. De hittills genomförda limnologiska undersökningarna i det sydvästskånska sjölandskapet har alla karaktären av basundersökningar för att klarlägga sjöarnas struktur och funktion.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1988
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Landskapsvård
  • Mark
  • Miljö
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=895&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss