Fiskfaunan i stora Rydsdammen och östra Sorrödssjön 1985.

Målsättning med inventering är - Att kvantitativt och kvalitativt beskriva fiskfaunan i sjöarna. - Att utifrån ovan resultat bedöma om fiskfaunan i något avseende påverkats negativt av föroreningar. Båda sjöarna är mycket fiskrika. Fångsterna är lika stora eller större än de i ''vår mest högproduktiva fiskesjö'', Vombsjön. Antalsmässigt dominerar mörten 1 fångsterna. Mer än 70 % av de fångade fiskarna är mörtar. Detta faktum liksom de konstant höga närsalts­koncentrationer speglar sjöarnas höga trofigrad.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1986
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Landsbygd
  • Natur
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=947&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss