Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vyssle och Väster myr, en naturinventering.

Vyssle och Väster myr är ett myrkomplex beläget i nordöstra Skåne ca 5 km sydost om Killeberg. Samtidigt som det är Skånes största sammanhängande myrområde med en yta på ca 750 ha, är det också förhållandevis orört. Myren har höga, såväl botaniska som zoologiska, naturvärden. I en länsomfattande myrinventering 1982 (Myrar i Kristianstads län) klassades området som mycket skyddsvärt ur naturvårdssynpunkt. I syfte att få en dokumentation av myrområdets naturvärden inför en förestående reservatsbildning, gav länsstyrelsens naturvårds­enhet i Kristianstad 1983 HB Ekologgruppen i uppdrag att genomföra en naturinventering av Vyssle och Väster myr. Fältarbetet gjordes under somrarna 1983 och 1984.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1985
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=962&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss