Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Dynmorfologin längs Hanöbukten. Särskilt naturreservaten Espet och Friseboda.

Föreliggande rapport har utarbetats på uppdrag av länsstyrelsen i Kristianstads län och har föranletts av behovet av en dokumen­tation av dynmorfologin längs Hanöbukten. Rapporten behandlar dynmorfologi och erosionsmönster företrädesvis inom kronoparken Espet och Friseboda naturreservat. Studien har allmän karaktär såtillvida att tyngdpunkten ligger på huvuddragen av dynernas morfologi och utveckling, medan detaljformer endast be­rörs flyktigt. I huvudsak kan föreliggande framställning betraktas som en statusrapport, som beskriver den nuvarande situationen i kustzonen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1985
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Mark
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=959&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss