Blad- och busklavar inom Friseboda naturreservat.

Undersökningen omfattar Friseboda naturreservat på fas­tigheterna. Friseboda 3:1 och Yngsjö 9:3 i Kristianstads kommun. Undersökningens mål har varit att dokumentera makrolav­floran inom området, samt att studera arternas fördel­ning med hänsyn till miljöförhållandena. Friseboda naturreservat utvaldes för undersökningen då området har en för Skåne ovanligt rik lavflora. Området är också unikt på så sätt att den utgör den sydligaste lokalen för en del nordliga lavarter. Fältarbete, bestämningsarbete, litteratur- och kartstu­dier har utförts under våren-sommaren 1980.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1985
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=977&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss